Công văn số 702/SNV-CCVTLT ngày 21/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị V/v đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng, nâng ngạch Lưu trữ viên lên ngạch Lưu trữ viên chính

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị