MẪU PHIẾU ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Kính gửi : .........................................................................
           
     Với mục đích cải tiến công việc của …… - Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ ngày càng được hoàn thiện, đề nghị Tổ chức/Ông/Bà cho biết ý kiến khi Tổ chức/Ông/Bà đến ……… thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ……từ tháng 01/2011 đến nay với các nội dung sau:
     Vui lòng khoanh tròn vào một trong các số: 1 hoặc 2 hoặc 3, sự lựa chọn căn cứ vào:
     Số 1: Tốt/Rất i lòng;        
     Số 2 : Đạt yêu cầu/hài lòng; 

     Số 3: Chưa đạt yêu cầu/Không hài lòng
 
1. Thái độ của CBCC của ……………………. đối với Tổ chức/Ông/Bà

Vui vẻ, quan tâm 1 2 3
Ý kiến khác/ góp ý: .........................................................................................
......................................................................................................................
2. Việc giữ gìn hồ sơ của Tổ chức/Ông/Bà nộp cho ………………....…

Không thất lạc hồ sơ 1 2 3
Ý kiến khác/ góp ý: .........................................................................................
.......................................................................................................................
3. Chất lượng xử lý hồ sơ của ……………............... đối với các hồ sơ của Tổ chức/Ông/Bà nộp

Chính xác, khách quan 1 2 3
Ý kiến khác/ góp ý: .........................................................................................
.......................................................................................................................
4. Thời gian …………………………………. xử lý các hồ sơ của Tổ chức/Ông/Bà

Đúng thời gian đã cam kết 1 2 3
Ý kiến khác/ góp ý: .........................................................................................
......................................................................................................................
5. Góp ý chung:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Rất mong sự hợp tác của Tổ chức/Ông/Bà để ……… - Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ luôn cải tiến được hoạt động của mình. Xin chân thành cám ơn./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tác giả bài viết: Ban ISO

Nguồn tin: noivuquangtri.gov.vn