Chương trình số 116/CTr-CCVTLT ngày 26/10/2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị về Khảo sát, thống kê tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

file đính kèm PDF  Word.doc