Hồ sơ cán bộ đi B thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

File đính kèm cán bộ đi B thành phố Đông Hà
DANH SÁCH
Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
Hồ sơ Họ tên Ngày sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
42336 Võ Văn Các 26/1/1955 19/4/1975 Xã Triệu Lương, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị K100 thị xã Phú Thọ
42911 Phạm Ngọc Giáp 11/1/1930 25/10/1971 Thôn Lập Thạch, xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông LĐ TW (B ra Bắc chữa bệnh và học tập)
43258 Trương Thị Kiên 1941 12/5/1972 Xã Triệu Lương, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị K 20
43387 Nguyễn Thị Khứu 1904   Thôn Lập Thạch, xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  
43506 Dương Phước Liễu 12/12/1938 3/5/1973 Xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Phòng Cơ khí - Uỷ ban Nông nghiệp Hải Hưng
43644 Trần Thị Lưu 0/4/1952 0/4/1974 Xã Triệu Lương, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa nữ thương binh Hà Nội
43666 Đỗ Thị Thanh Mai 0/10/1944 12/5/1972 Xã Triệu Lương, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4
43725 Hà Minh 20/5/1952   Xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  
43785 Lê Hoài Nam 22/10/1950 1/8/1972 Huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Xưởng Truyền thanh - Tổng cục Thông tin
43825 Phạm Ninh 12/8/1944 20/4/1971 Thôn Lập Thạch, xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Phóng viên báo khu Trị Thiên Huế
43868 Trần Văn Ngân 12/12/1927   Thôn Đại An, xã Triệu Lương, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  
43891 Nguyễn Thị Nghiệm 2/9/1938 1975 Xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  
44207 Nguyễn Đức Sắt 10/10/1937 17/2/1974 Tiểu khu 3, Thị Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Xí nghiệp chế biến Gỗ khu Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
44601 Nguyễn Văn Thanh 12/12/1948 1/8/1974 Thôn Lập Thạch, xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị K10
44623 Nguyễn Trung Thành 1/1/1950 3/3/1975 Thôn Lập Thạch, xã Triệu Lễ, huyện Triệu Phong , tỉnh Quảng Trị 15
 
 
 


Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị