Hồ sơ hành nghề chỉnh lý tài liệu của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị