Công văn 712/SNV-CCVTLT ngày 24/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật trong công tác lưu trữ

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị