Kế hoạch 2353/KH-UBND ngày 28/3/2019 Sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Quảng Trị và về tỉnh Quảng Trị năm 2019 và giai đoạn 2020-2025

Kế hoạch 2353/KH-UBND ngày 28/3/2019 Sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Quảng Trị và về tỉnh Quảng Trị năm 2019 và giai đoạn 2020-2025
Tải file: Kế hoạch 2353/KH-UBND

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn