Mục tiêu chất lượng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2019

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị