Mục tiêu chất lượng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2018

Tác giả bài viết: Ban ISO

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị