Số 63/QĐ-CCVTLT ngày 27/5/2016 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Tải file đính kèm

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị