Số 28/BC-CCVTLT ngày 23/3/2016 Báo cáo tình hình tổ chức nhân sự và quản lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục VTLT tỉnh Quảng Trị

Tải file đính kèm

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị