Sở Nội vụ Quảng Trị tổng kết công tác năm 2018

    (Web Quảng Trị), Ngày 24/1/2019, Sở Nội vụ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự hội nghị.
   Kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm 2018 được ghi nhận đó là tập trung rà soát, sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố và đơn vị sự nghiệp công lập, bước đầu đạt kết quả khá tích cực. Đến nay, đã sáp nhập, tổ chức lại 252 đơn vị thành 118 đơn vị, giảm 134 đơn vị, đạt 20,3% so với tổng số đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh và vượt 10,3% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19. Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ theo vị trí việc làm được phê duyệt. Năm 2018 đã tinh giản 106 người và cắt giảm 332 chỉ tiêu biên chế. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, điều động, sắp xếp, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ được các ngành, các cấp thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Ngành Nội vụ cũng kịp thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quản trị hành chính công cấp tỉnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh…
   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2018, nhất là việc sáp nhập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh và vượt mục tiêu của Nghị quyết số 19. Tinh giản 106 người và cắt giảm 332 chỉ tiêu biên chế. Ngành Nội vụ cũng kịp thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quản trị hành chính công cấp tỉnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
   Đối với 6 khuyết điểm trong năm 2018 mà ngành Nội vụ đã thẳng thắn chỉ ra, đó là công tác cải cách hành chính có bước tiến nhưng vẫn chưa thường xuyên, liên tục. Việc xây dựng các đề án, vị trí việc làm chưa thực sự quyết liệt, tình trạng thừa thiếu về cơ cấu vẫn xảy ra. Mô hình thi tuyển cán bộ là một mô hình tốt nhưng chưa được tổng kết và nhân rộng, chưa mạnh dạn tổ chức thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc cá các sở, ngành. Việc kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành chưa thường xuyên nên không kịp thời phát hiện các sai phạm, đây là điểm nghẽn cần được nghiêm túc nhìn nhận trong năm 2019.
   Tinh thần hành động được Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra trong năm 2019 là năm bứt phá, năm tăng tốc để hoàn các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, vì vậy ngành Nội vụ cũng phải lĩnh hội và cụ thể hóa tinh thần này trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, coi đây là yếu tố then chốt để tỉnh Quảng Trị thu hút đầu tư và phát triển, trong đó phải tập trung cải cách ở những đơn vị chủ chốt và những địa bàn trọng điểm, phấn đấu đến năm 2020 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong top 20 của cả nước. Ngành Nội vụ cần khẩn trương thẩm định trình HĐND tỉnh đề án sắp xếp bộ máy xã, thôn bản và đề án sắp xếp lại các xã không đạt 2 tiêu chí. Ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý để khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót mà Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra.
   
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo. Cùng với việc thực hiện tinh giản biên chế, ngành cho phép tuyển dụng ở những đơn vị thiếu biên chế nhưng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, công khai, minh bạch để thu hút được người tài. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ phải đề cao vai trò, danh dự của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

   Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; BanTôn giáo Chính phủ tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.
Đ/c: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị 
T
rao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân

Đ/c: Hồ Ngọc An, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 
Trao tặng Giấy khen của BanTôn giáo Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân

Tác giả bài viết: Phạm Mỹ Hạnh

Nguồn tin: www.quangtri.gov.vn