Tập huấn nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc năm 2013

(Web Quảng Trị) Ngày 20/8/2013, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh đã khai mạc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc năm 2013. Tham dự lớp tập huấn có 120 đồng chí là cán bộ, chuyên viên tực tiếp tham mưu soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc tại văn phòng UBND và các phòng, ban thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan cấp tỉnh .
Tại buổi tập huấn
Tham dự lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức liên quan đến kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc khoa học, tiện ích đáp ứng yêu cầu khoa học, hiện đại trong xử lý hồ sơ, văn bản quản lý hành chính nhà nước hiện nay. Với một số nội dung đáng chú ý như: kỹ thuật soạn thảo văn bản, phương pháp lưu giữ thông tin, văn bản, kỹ năng phát hiện và xử lý các văn bản ai quy định.
Hiện nay, công tác thông tin lưu trữ văn bản trong quản lý hành chính nhà nước còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, vì vậy việc tăng cường các lớp tập huấn, tiến tới đồng bộ kỹ thuật soạn thảo văn bản, thống nhất trong công tác lập hồ sơ, lữu trữ tài liệu sẽ góp phần phục vụ công tác khai thác thông tin của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn xã hội tốt hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực và chất lượng của hoạt động quản lý điều hành của cơ quan tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn.
Thời gian tổ chức lớp tập huấn diễn ra từ 20 - 22/8/2013