Tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/2020)

          Kỷ niệm 74 năm “Ngày truyền thống  ngành Lưu trữ Việt Nam”  Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức gặp mặt thân mật và đọc thư của Cục trưởng Cục văn thư lưu trữ nhà nước chúc mừng gửi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ trong cả nước.
         Thư có đoạn viết: “Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020), kỷ niệm 13 năm Quyết định công nhận ngày truyền thống của ngành có hiệu lực (2007-2020) và đón Xuân mới 2020, thay mặt Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ trong cả nước. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tập trung trí tuệ, đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; hoàn thành sứ mệnh “bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia” trong điều kiện đất nước ta đang chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về khai thác sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó”….
          Năm 2019, Trung tâm Lưu trữ lịch sử được tổ chức lại và đi vào hoạt động, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các hoạt động dịch vụ về lưu trữ theo quy định của pháp luật.
Năm 2020, phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục phát huy giá trị tài liệu lưu trữ như thực hiện công tác số hoá tài liệu lưu trữ, sưu tầm tài liệu quý hiếm của tỉnh Quảng Trị; giải quyết tài liệu tồn đọng theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khác .
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam, Lãnh đạo Sở Nội vụ cùng các đơn vị tới thăm và tặng hoa chúc mừng toàn thể CCVCLĐ Trung tâm.
         Một số hình ảnh:
Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng
Đ/C Lê Quang Vịnh Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng
Ban Thi đua - Khen thưởng tặng hoa chúc mừng

Tác giả bài viết: Phan Thị Quyên, Giám Trung tâm

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn