Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

 
    Ngày 21/02/2019, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.
   Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc An - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên, Công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.
An
Đ/c: Hồ Ngọc An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị
   Trong năm 2018, Đảng ủy Sở Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực công tác Tổ chức nhà nước, Văn thư - Lưu trữ, Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra như: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; đổi mới công tác tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến về chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy luôn được chú trọng;…
Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra năm 2018, nhìn chung, nhận thức của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực; các Chi bộ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát cơ bản đi vào nề nếp, nội dung kiểm tra, giám sát có phương pháp, có sự thay đổi theo hướng chuyên nghiệp và trọng tâm.
phuong
Đ/c: Bùi Thị Hồng Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tổng kết
công tác xây dựng Đảng năm 2018 và Kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019
   Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu, thảo luận thẳng thắn, cởi mở mang tính xây dựng về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tư tưởng chính trị và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.
   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc An - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên, CCVC, LĐ của Sở Nội vụ năm 2018 và tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Thay mặt lãnh đạo, đồng chí Hồ Ngọc An yêu cầu công tác xây dựng đảng phải gắn chặt với công tác xây dựng Ngành và công tác tổ chức cán bộ; cần đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chú trọng trách nhiệm nêu gương cán bộ, Đảng viên; tiếp tục làm tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động của từng đơn vị; chủ trọng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…
Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Nội vụ báo cáo chế độ thuchi và sử dụng tài chính Đảng năm 2018; công bố các quyết định khen thưởng đối với các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích trong năm 2018; phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư ttưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
quyen
Đ/c: Phan Thị Quyên, Đảng ủy viên báo cáo chế độ thu, chi và sử dụng tài chính tại Hội nghị
vinh
Đ/c: Lê Quang Vịnh, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua
học tập và làm theo tư ttưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 tại Hội nghị
Tap the
Đồng chí Hồ Ngọc An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
trao Giấy khen cho Chi bộ cơ quan Sở hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2018
ca nhan
Đồng chí Hồ Ngọc An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
trao Giấy khen cá nhân cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2018

 

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị