Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2014

Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2014
/uploads/news/2014_01/thu-cua-cuc-truong.jpg

Tác giả bài viết: Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước