Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Thông tư này quy định điều kiện, mức và nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố nguy hại.
Tải file tại đây: Thông tư số 24/2022/Tt-BLĐTBXH


Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn