Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Kho lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị(hết hiệu lực thi hành)

File đính kèm PDF + File word (Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Kho lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Quyết định 2083/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị