Công văn 196/SNV-CCVTLT ngày 11/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn thư

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị