Công văn số 313/SNV-CCVTLT ngày 23/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về tổng kết 3 năm thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị