Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 Ban hành Quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 Ban hành Quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị
Tải file: Quyết định số 1507/QĐ-UBND

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn