Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II

Tải file tại đây: Quyết định số 71/QĐ-TTg

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn