Thông tư số 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 19/12/2022 về Quy định thời hạn bảo quản

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn