Hồ sơ cán bộ đi B huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

File đính kèm cán bộ đi B huyện Gio Linh
DANH SÁCH
Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
Hồ sơ Họ tên Ngày sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
42164 Trần Đình Ái 30/12/1939   Xã Hà Trung, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42165 Trương Quốc Ái 1932 25/7/1973 Thôn Lâm Xuân, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
42166 Trương Thị Ái 2/10/1946 3/9/1972 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Lao động Trung Ương
42171 Nguyễn An 1929 10/3/1973 Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K90
42180 Lê Xuân Anh 1942   Thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42189 Trần Xuân Ánh 5/5/1950 14/3/1974 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị 110
42190 Nguyễn Đức Ấm 5/5/1926 30/9/1968 Thôn Hà Thượng, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ban Thanh tra Tp Hải Phòng
42192 Hoàng Quang Ân 3/1/1943 17/4/1974 Xã Xuân Long, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Ninh Bình
42197 Phạm Quốc Ân 3/3/1940 20/9/1973 Thôn Nhĩ Hạ, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trường SP 10+3 Ninh Bình
42198 Lê Đăng Ất 10/1/1945 1967 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cán bộ Tài chính - Kế toán - Ngân hàng Trung ương
42203 Mai Văn Ba 12/2/1941 30/8/1973 Thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Điều trị bệnh ở K100
42208 Nguyễn Hữu Ba 10/6/1943 26/6/1972 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đội Biệt động Quảng Hà
42211 Phạm Hữu Ba 1926   Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15
42212 Trương Khắc Ba 1/1/1932 0/5/1972 Thôn Nhai Xá Chánh, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tiểu ban Giáo dục - Ban Tuyên huấn Khu Trị Thiên Huế
42228 Võ Văn Bang 30/12/1936 30/6/1967 Thôn Lâm Xuân, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Thương nghiệp Vĩnh Linh
42245 Nguyễn Văn Bắc 22/12/1945 22/5/1975 Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Lâm trường Trồng rừng Vĩnh Linh
42247 Bùi Quang Bằng 5/5/1935 29/3/1973 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường T27 Hà Tây
42259 Trần Ngọc Bé 20/6/1930 1/5/1975 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ban Vật tư Vận tải Đoàn Đ73 Quảng Trị
42263 Trương Quang Bê 16/10/1923 10/4/1962 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Vụ
42265 Bùi Thị Bi 27/3/1937 0/5/1972 Thôn Mai Xã Chánh, xã Do Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị K20 - Viện Điều dưỡng Cán bộ tỉnh Hải Hưng
42266 Lê Thị Ngọc Bích 15/7/1951 30/10/1974 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường PT cấp I Vĩnh Giang, khu Vĩnh Linh
42275 Mai Văn Biền 15/8/1939 12/10/1972 Thôn Hà Lộc, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp 3 Đa Phúc tỉnh Vĩnh Phú
42278 Bùi Công Binh 14/4/1934 16/7/1974 Thôn Nam Tân, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42281 Bùi Xuân Bình 20/9/1954 10/10/1973 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Lái xe quân khu Việt Bắc
42287 Lê Trọng Bình 8/6/1931 7/9/1973 Thôn Tân Lộc, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Vụ Văn hóa - Ủy ban Kế hoạch nhà nước
42288 Mai Thị Bình 1949   Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42290 Nguyễn Tài Bình 10/10/1953 30/10/1974 Xã Do Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp I, xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
42293 Nguyễn Thanh Bình 1/3/1950 4/4/1973 Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động Trung ương
42295 Nguyễn Bình 9/1927   Thôn Tân Văn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42302 Lê Văn Bòn 1/2/1948 12/6/1972 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Bắc
42308 Nguyễn Văn Bối 1/6/1934 30/3/1964 Thôn Phúc Thị, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường 3-2 tỉnh Nghệ An
42309 Thân Trọng Bội 5/4/1938 19/5/1971 Thôn Lâm Xuân, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Y tế Vĩnh Phú
42313 Trần Viết Bôn 15/7/1921 4/5/1962 Thôn An Khê, xã Linh An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Thương nghiệp Quảng Bình
42317 Phạm Văn Bốn 0/12/1938 16/6/1972 Thôn Nhi Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Thương binh Quế Võ tỉnh Hà Bắc
42318 Phan Văn Bốn 30/6/1938 0/12/1973 Thôn Diên Hà Thượng, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW`
42319 Trương Khắc Bốn 2/2/1937 20/5/1971 Thôn Mai Xá Chánh, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh Khoái Châu, Hưng Yên
42321 Trần Thị Bồng 0/2/1944 16/8/1974 Thôn An Xuân, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
42325 Lê Thị Bưởi 5/5/1973 4/5/1973 Thôn Thủy Khê, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc 4
42326 Nguyễn Văn Bưởi 12/3/1932   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42328 Trần Bường 5/10/1946   Thôn Long Hà, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42342 Trịnh Thị Cam 1937 12/5/1972 Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
42344 Lê Văn Cảm 25/11/1945 20/7/1971 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hải Hưng
42351 Đào Xuân Cảnh 10/2/1948 15/6/1972 Thôn Xuân Hoà, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh T27 Hà Tây
42352 Phạm Cảnh 20/12/1927 7/1/1975 Thôn Nhĩ Hạ, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trưởng Trạm trồng cây HTX Lâm trường Hoàng Mai tỉnh Nghệ An
42362 Nguyễn Văn Cát 20/4/1946 20/7/1971 Thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hải Hưng
42363 Tạ Văn Cát 15/5/1924   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42365 Hà Văn Cầm 18/6/1934   Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42381 Lâm Cẩn     Xã Linh Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42382 Lê Mậu Cẩn 1913 18/6/1959 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Công ty Kiến trúc Nam Đinh
42394 Bùi Văn Con 0/8/1928   Thôn Nam Tây, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
42396 Trần Văn Cọt 9/9/1932 18/7/1964 Thôn Lan Đình, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đội 6 - Nông trường Quốc doanh Cờ Đỏ, tỉnh Nghệ An
42400 Bùi Xuân Cân 10/01/1934   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42403 Ngô Minh Công 5/5/1940 30/4/1974 Thôn Cao Xá, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá
42409 Sử Văn Công 20/3/1941   Thôn Xuân Bạch, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42420 Trần Đăng Cúc 15/11/1941 20/9/1974 Xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Xí nghiệp đánh cá Sông Gianh, Ty Thuỷ sản Quảng Bình
42423 Trần Thị Cúc 0/4/1937   Thôn Tân Du, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42447 Nguyễn Đăng Cử 15/4/1948 20/5/1971 Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Hà Bắc
42459 Nguyễn Cường     Thôn Nhĩ Trùng, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42460 Nguyễn Chí Cường 11/11/1946 23/11/1971 Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ban Tổ chức huyenẹ Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
42476 Võ Văn Cháu 10/9/1939 1961 Thôn Lâm Xuân, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Nông lâm khu vực Vĩnh Linh
42477 Hoàng Thị Chắt 2/9/1930 7/7/1974 Thôn Hà Thanh, xã Gio Lể, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15 Hà Đông tỉnh Hà Tây
42480 Mai Thị Chậm 1930 16/7/1974 Xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20, Tam Dương, Vĩnh Phú
42488 Bùi Thị Châu 20/2/1940 20/7/1971 Thôn Hà Lợi Thượng, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hải Hưng
42492 Mai Đồng Châu 0/12/1918   Thôn Lạc Tân, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42498 Võ Văn Châu 11/10/1934 25/3/1974 Thôn An Khê, xã Do Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trại Thương binh 3 - Hải Hưng
42509 Hồ Chiến 1922   Thôn Thuỷ Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị HTX miền Nam xã Vĩnh Thái, khu vực Vĩnh Linh
42512 Nguyễn Hữu Chiến 9/8/1944   Thôn Xuân Mỵ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42521 Nguyễn Hữu Chim 0/8/1930 0/3/1974 Thôn Tân Lịch, xã Gio Lệ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hà Tây
42529 Lê Minh Chính 12/1/1949 20/7/1971 Thôn Thủy Khê, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh T27
42537 Lê Văn Chơn 21/11/1930 6/3/1975 Thôn Gia Môn, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa
42539 Nguyễn Đình Chơn 10/10/1929   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42545 Nguyễn Thanh Chúc 15/6/1949   Thôn Hà Thượng, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42551 Nguyễn Văn Chút 9/5/1944 1974 Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa - Thương binh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
42561 Ngô Tứ Chức 13/8/1931 20/6/1959 Xã Linh Hòa, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cán bộ Thương nghiệp Trung ương - Bộ Nội thương
42567 Lê Đình Chương 10/7/1942 7/10/1972 Làng Hà Thượng, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp III, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú
42569 Trương Công Chưởng 15/10/1920   Thôn Mai Xá Chánh, xã Do Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42575 Lê Thiên Dàn 20/12/1947 20/5/1971 Thôn Hà Thượng, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh xã hội, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc
42607 Nguyễn Diên 0/5/1935 17/8/1961 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Nông lâm khu vực Vĩnh Linh
42622 Trương Xuân Diệp 2/2/1939 4/5/1973 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc - phân hiệu 4
42627 Lê Thanh Diệu 22/2/1948 21/7/1971 Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị C1-D22-Đoàn 580
42630 Nguyễn Xuân Diệu 12/6/1942 6/2/1975 Thôn Giang Phao, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
42632 Phan Văn Diệu 15/5/1944 3/3/1968 Thôn Diêm Hà Thượng, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh, huyện Quễ Võ, tỉnh Hà Bắc
42641 Trần Văn Dinh 0/9/1925 28/12/1974 Thôn Hà Trung, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15, Hà Đông, Hà Tây
42644 Lê Mậu Do 15/5/1913 20/9/1973 Thôn Lạc Tân, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Văn phòng Khu uỷ Trị Thiên Huế
42648 Nguyễn Ngọc Doãn 22/12/1922 15/5/1975 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà máy Gỗ Vinh, khu phố 5, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An
42656 Võ Thị Dớt 15/3/1935   Xã Gio Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42677 Trương Thị Dung 1932 7/7/1972 Thôn Mai Xá, xã Do Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
42680 Hà Ngọc Dũng 9/2/1941 20/9/1973 Thôn Mai Thị, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông cấp III B, Ứng Hoà, Hà Tây
42682 Lê Thanh Dũng 3/10/1941 3/11/1961 Thôn Mai Xá, xã Vinh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Khu đoàn TNLĐ khu vực Vĩnh Linh
42689 Trần Nam Dũng 15/12/1940 28/12/1973 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đội tên lửa - Nông trường Cờ Đỏ, Nghĩa Đàn
42693 Võ Thị Dũng 15/10/1950   Xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42697 Nguyễn Tài Duy 28/02/1930   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42702 Nguyễn Diệc 1935 3/11/1970 Thôn Xuân Hoà, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị  
42717 Lê Văn Dưỡng 10/1/1948 30/3/1974 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá T72 tỉnh Hà Tây
42721 Phan Văn Dỹ 1930   Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42722 Trương Văn Dỹ 0/2/1928 6/8/1974 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xí nghiệp Ngói Ninh Bình
42748 Phạm Xuân Đào 2/10/1939 21/5/1971 Thôn Hà Lợi Trung, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh II Hải Phòng
42749 Trương Khắc Đào 1928 6/4/1973 Xã Linh Quang ,huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Thương nghiệp tỉnh Hà Tây
42750 Trương Thị Đào 10/10/1949 0/5/1972 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
42752 Trần Thị Đáo 18/8/1949 20/7/1971 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh (T27), tỉnh Hà Tây
42755 Nguyễn Văn Đạo 01/7/1925   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42756 Trần Minh Đạo 11/5/1944 14/9/1972 Thôn Hà Lợi Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42780 Nguyễn Xuân Đệ 1933 1959 Thôn Phước Thị, xã Linh Hòa, hưyện Gio linh, tỉnh Quảng Trị Tập đoàn Bình Minh thuộc Tập đoàn SX Lệ Ninh - Quảng Bình
42782 Võ Văn Đệ 15/10/1947 20/7/1971 Thôn Lâm Xuân, xã Do Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Nam Hà
42783 Trương Công Đích 10/1/1919 15/4/1965 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Tài chính, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
42791 Hoàng Công Điền 15/02/1935   Xã Linh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42806 Phan Văn Đỉnh 10/8/1933 16/6/1964 Thôn Hà Lợi Trung, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Cty Kiến trúc Vinh tỉnh Nghệ An
42807 Lê Quang Định 5/8/1937   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42808 Trương Văn Định 14/4/1940 4/4/1974 Thôn Long Hà, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
42810 Lê Quang Đình 10/5/1948 9/4/1974 Xã Do Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh, tỉnh Thái Bình
42811 Nguyễn Hữu Đình 8/10/1947 5/8/1973 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Trung học Kỹ thuật Thương nghiệp Hà Tây
42823 Thân Hữu Độ 5/4/1938   Thôn Lâm Xuân, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42824 Trần Đức Độ 0/1/1939   Xã Do Lễ, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42838 Lê Đồng 18/4/1929 2/4/1964 Thôn Cẩm Phổ, xã Vĩnh Liêm, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Vụ Tổ chức - Bộ Nội vụ
42839 Mai Văn Đồng 14/7/1946   Thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42842 Trần Nguyên Đồng 0/10/1935   Thôn Xuân My, xã Tuy Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42843 Trần Quang Đổng 1945   Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42848 Bùi Văn Đới 30/9/1939 25/4/1974 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K 20, Tam Dương, Vĩnh Phú
42853 Trần Quốc Đơn 19/3/1934   Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42857 Hoàng Văn Đức 22/2/1945 21/2/1974 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà K4 - T72 Sầm Sơn, Thanh Hoá
42859 Ngô Văn Đức 1/1/1930 11/12/1962 Thôn Lan Đình, xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4
42861 Phan Minh Đức 1/1/1933 16/6/1964 Thôn Nhị Hạ, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà máy Gỗ Vin tỉnh Nghệ An
42862 Trần Minh Đức 10/11/1939   Xã Linh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42864 Trương Hữu Đức 2/2/1945 27/7/1971 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường ĐH Tài chính Kế toán Ngân hàng TW
42865 Trương Thị Đức 10/2/1953 14/10/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp I Vĩnh Trung, khu vực Vĩnh Linh
42872 Nguyễn Trí Đường 19/12/1918 1/11/1974 Thôn Lan Đình, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Giáo dục
42876 Ngô Văn Em 0/5/1933 1/11/1961 Thôn Lan Đình, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Tiền Phong, huyện Vĩnh Linh
42889 Nguyễn Văn Giải 5/5/1944   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42903 Tạ Ngọc Giao 1933 10/3/1975 Xã Ninh Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Cờ Đỏ, Nghệ An
42904 Trần Thị Giao 20/6/1946 23/6/1973 Thôn 9, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Huyện Gia Linh, Quảng Trị ra Bắc điều trị
42906 Lê Văn Giáo 3/1/1941 29/6/1972 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện GioLinh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
42910 Nguyễn Hữu Giáp 2/1/1950 20/7/1971 Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Nam Hà
42912 Lê Văn Giỏ 1950 17/7/1971 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường bổ túc văn hóa thương binh Nam Hà
42914 Hồ Văn Giỏi 12/10/1943   Thôn Thuỷ Bạn, xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42920 Trần Đức Hà 1929 16/6/1967 Thôn Hảo Sơn, xã Linh Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Hợp tác xã Minh Khai huyện Vĩnh Thủy tỉnh Vĩnh Linh
42921 Phạm Thị Hạ 5/5/1940 10/6/1972 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường nữ Thương binh miền Nam - Sở Thương binh Hà Nội
42927 Trương Thị Hai 0/7/1937 5/1/1975 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cán bộ Phụ nữ TW
42928 Bủi Văn Hải 10/8/1948 20/4/1973 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cán bộ Thông tin - Tổng Cục Thông tin
42944 Trần Văn Hàm 1934   Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42972 Trịnh Hữu Hào 2/4/1947 14/10/1971 Thôn Giang Pạo, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Trung học I - Tổng cục Bưu điện Truyền thanh
42977 Trần Văn Hảo 19/10/1927 15/2/1974 Thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tàu Dầu Quốc doanh đánh cá Hạ Long, TP Hải Phòng
42979 Dương Hau 0/11/1935 17/8/1961 Xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xã Vĩnh Thành, *********************
42980 Dương Thị Hằng 1949 20/7/1971 Xã Trung Giang, huyện Do Linh , tỉnh Quảng Trị Trường Văn hóa thương binh Nam Hà
42993 Trần Hiên 8/9/1936   Thôn Hà Lợi Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
42996 Lê Thị Hiền 1947   Xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
42999 Nguyễn Văn Hiền 4/10/1918   Xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43005 Trần Lương Hiền 4/2/1951 27/6/1972 Thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Du kích xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
43007 Trương Thị Hiền 1937   Xã Gia Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43019 Trần Thị Hiệp 1949 3/5/1971 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hóa thương binh Nam Hà
43026 Nguyễn Khắc Hiếu 8/8/1941 15/8/1973 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Sư phạm 10+3A - Ty Giáo dục Thanh Hóa
43031 Lý Văn Hiệu 15/4/1949 20/7/1971 Xã Gia Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc VH Hải Hưng
43033 Bùi Văn Hoa 10/10/1924   Thôn Mai Xá Chánh, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43034 Hồ Thị Hoa 15/1/1948 8/3/1972 Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Học viện HT2 BC22G (cán bộ B ra chữa bệnh)
43040 Nguyễn Thị Hoa 10/9/1942 13/5/1972 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cán bộ Văn hoá Tư Hồ
43052 Trần Đăng Hoá 16/5/1920 15/2/1963 Xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Đội Công trình 2 - Tổng đội 3 khu Gang thép Thái Nguyên
43068 Phan Thanh Hòa 20/3/1948 0/4/1974 Xã Trung Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43087 Nguyễn Đình Hoàn 0/11/1935   Thôn Nhị Thượng, xã Linh Hòa, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43097 Nguyễn Sư Hoành 5/5/1937   Thôn An Xá, xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43098 Phan Văn Hoành 12/12/1948 29/3/1974 Xã Nà Nậm, huyện Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH tỉnh Hà Tây
43104 Nguyễn Văn Hoạt 1/2/1938   Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43106 Nguyễn Thị Học 10/6/1935 2/4/1967 Thôn Vinh Quang, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
43109 Lê Đình Hoè 19/11/1943 25/9/1965 Xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm Vinh
43112 Nguyễn Hon 13/9/1948   Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trương Bổ túc văn hóa tập trung - Bộ Văn hóa
43124 Hoàng Thị Hồng 15/5/1944 16/7/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K10 Gia Lâm, TP Hà Nội
43129 Nguyễn Ngọc Hồng 10/11/1944 12/6/1973 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tổ Kỹ thuật Đoàn điều tra I
43131 Nguyễn Thị Hồng 1952   Xã Ninh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43133 Nguyễn Thị Thu Hồng 10/3/1953   Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43141 Trần Xuân Hồng 17/7/1933   Thôn Lan Đình, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43150 Trương Hữu Huấn 27/12/1939   Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Hòa, tỉnh Quảng Trị  
43151 Nguyễn Thị Huê 0/9/1952   Thôn Diêm Hà Hạ, xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43152 Nguyễn Thị Hồng Huê 15/9/1952   Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100, thị xã Phú Thọ
43155 Trần Xuân Huệ 2/10/1936   Xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43166 Võ Thị Diệu Huệ 15/10/1946   Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xã Hải Trường,
43173 Trương Quang Hùng 20/10/1945 20/2/1969 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cán bộ Tài chính - Kế toán - Ngân hàng Trung ương
43174 Bùi Quốc Huy 5/1/1947   Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Thương binh Nam Hà
43179 Nguyễn Hữu Huyền 20/10/1942 21/7/1971 Thôn An Khê, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cấp III Lương Văn Tuy-tỉnh Ninh Bình
43182 Nguyễn Huyến 10/10/1940   Xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43187 Hồ Quang Hưng 20/10/1940 20/5/1971 Thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Thương binh Nam Hà
43190 Đào Thị Thanh Hương 1947 12/5/1972 Xã Hải Thượng, huyện Hải Lâm, tỉnh Quảng Trị Bênh viện tỉnh Kiến An
43201 Dương Thị Hường 6/5/1950   Thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43202 Hoàng Thị Hường 1930   Thôn Lại An, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43204 Lê Thị Hường 1/7/1944 31/12/1974 Xã Trung An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43205 Lê Thị Hường 4/1/1948   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43231 Nguyễn Hỷ 14/2/1929 23/12/1964 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Công trường Thống Nhất - Công trình 120
43242 Trần Văn Kia 1941 4/4/1974 Xã Trung Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Hà Bắc
43248 Lê Văn Kiếm 1945 1974 Thôn Hạ Thượng, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trạm đón tiếp Thương binh, Hải Phòng
43259 Trương Văn Kiên 12/11/1938 20/7/1971 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hóa thương binh tỉnh Thái Bình
43262 Lê Văn Kiền 4/4/1940 0/12/1972 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Quảng Bình
43265 Phạm Kiến 1/1/1949 1974 Xã Do Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh Cấp III, tỉnh Hải Hưng
43272 Nguyễn Văn Kiều 19/4/1924 12/5/1972 Thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
43284 Nguyễn Kỉnh 15/10/1918   Thôn Lau Đình, xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43344 Trần Khế 22/10/1930 1975 Thôn An Tuân, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43353 Dương Bá Khoa 15/10/1939 5/5/1966 Thôn An Mỹ, Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Quản trị HC Công an nhân dân vũ trang - Bộ Tư lệnh
43355 Nguyễn Đăng Khoa 6/2/1937   Thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43366 Nguyễn Văn Khôi 10/5/1922   Thôn Hải Chử, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43383 Lý Quang Khương 22/10/1940 19/3/1973 Xóm Kỳ Lâm, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đội 6, Cục Điều tra - Tổng cục Lâm nghiệp
43410 Nguyễn Văn Lam 15/10/1946 18/3/1973 Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
43411 Nguyễn Tiến Lãm 3/3/1934   Thôn Lan Đình, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43412 Đào Thị Lan 10/9/1948 20/12/1972 Xã Hải Tân, huyện Hải Tăng, tỉnh Quảng Trị Làm y tá tỉnh đội ở Quảng Trị
43419 Phan Thị Lan 12/8/1950 20/5/1972 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW`
43420 Trần Thị Lan 1946   Thôn An Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K25 Hưng Yên
43447 Khương Ngọc Lâm 16/2/1948 16/6/1972 Thôn Mai Xá Thi, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Thương binh Quết Võ tỉnh Hà Bắc
43451 Nguyễn Quốc Lân 15/5/1934 4/4/1974 Xã Trung Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Đông Hưng tỉnh Thái Bình
43462 Nguyễn Văn Lập 10/3/1936 12/4/1974 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Nam Hà
43466 Trương Quang Lập 5/11/1943   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43469 Nguyễn Thị Lê 22/8/1930   Thôn Nhỉ Hạ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị T64, khối 74 Đống Đa, Hà Nội
43475 Nguyễn Thị Lệ 0/10/1926   Thôn Nam Tây, xã Do Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43487 Lê Đăng Liên 10/10/1924 13/3/1974 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100 tỉnh Vĩnh Phú
43488 Lê Đăng Liên 5/10/1929 31/3/1964 Thôn Mai, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Quốc doanh Sông Lô - Tuyên Quang
43490 Lê Thị Liên 1931   Thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Huyện uỷ viên huyện đội phó Giao Cam
43502 Nguyễn Liển 25/4/1927   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43508 Nguyễn Thị Liễu 16/6/1941 1/8/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43510 Nguyễn Thị Liễu 1947   Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43511 Nguyễn Văn Liễu 1945 0/8/1974 Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43513 Bùi Huy Liệu 30/10/1940 9/2/1966 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cán bộ Y tế
43516 Trần Văn Lim 5/5/1931 1/4/1974 Xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trại Dạy nghề Mộc Thương binh - Xí nghiệp Trương Công Định
43520 Nguyễn Thị Linh 5/11/1953 30/10/1974 Thôn Tân An, xã Vĩnh Liêm, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp I Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị
43522 Hồng Lĩnh 20/6/1930   Thôn Xuân Bạch, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43528 Trần Ngọc Loan 15/12/1949 16/6/1972 Thôn Thuỷ Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trại An dưỡng Thương binh Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội
43535 Trần Văn Long 30/10/1947 20/7/1971 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Thái Bình
43546 Lê Văn Lộc   11/4/1974 Xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa - Thương binh tỉnh Nghệ An
43566 Nguyễn Thị Lợi 3/12/1948 10/9/1973 Thôn An Hướng, xã Do An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
43577 Nguyễn Văn Luận 0/8/1929 0/7/1975 Thôn Phước Thị, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ban Kiểm tra thành ủy thành phố Hà Nội
43583 Phạm Văn Luật 15/8/1932 4/5/1968 Thôn Mai Thê, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ngân hàng TP Thái Nguyuên
43593 Nguyễn Duy Luyện 1930 29/8/1970 Thôn Hoàng Hà, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động Trung ương
43604 Nguyễn Hữu Lự 1/10/1930 16/6/1967 Thôn An Xá, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Lâm nghiệp tỉnh Vĩnh Linh
43615 Ngô Văn Lương 6/5/1930 6/10/1972 Thôn Nhĩ Thượng, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Học sinh miền Nam số 4 tỉnh Thái Bình
43621 Phạm Đình Lương 16/3/1933 20/9/1974 Thôn Hà Lợi Tây, xã Linh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình
43628 Hồ Viết Lượng 1/9/1948 20/9/1973 Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cấp II Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
43630 Lê Văn Lượng 12/12/1936   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43635 Trần Đình Lượng 20/8/1930 13/2/1973 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc 4
43636 Trần Đình Lượng 20/8/1930 17/7/1964 Thôn Nhị Hạ, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đoạn cầu đường Việt Trì - Tổng cục Đường sắt
43639 Hồ Đăng Lưu 0/11/1940 0/4/1974 Thôn An Nho, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hải Phòng
43641 Nguyễn Thanh Lưu 28/11/1946 1974 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Nam Hà
43655 Lê Văn Lý 8/2/1945 29/3/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hà Tây
43657 Nguyễn Thị Hoa Lý 19/11/1948   Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43663 Phan Thị Lý 1949 3/11/1970 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43665 Đặng Hoàng Mai 19/8/1946   Xã Vĩnh Liêm, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đoàn văn công tổng hợp khu 6
43678 Phan Văn Mai 17/7/1947 20/7/1971 Thôn Mỹ Trung, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Thái Bình
43679 Tạ Thị Mai 10/1/1947 20/5/1972 Thôn Lâm Xuân, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động Trung ương thành phố Hà Nội
43683 Võ Công Mại 15/12/1943 28/12/1973 Thôn Tân Lịch, xã Linh Châu, huyện Go Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Việt Trung, Quảng Bình
43697 Tạ Văn Mày 11/12/1939 0/7/1965 Thôn Lâm Xuân, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Cửa hàng thực phẩm tỉnh Nghệ An
43698 Hồ Thị Mày 1950 14/6/1972 Thôn Chin Hín, xã Hương Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Trị K20
43699 Bùi Duy Mân 15/3/1930 25/4/1965 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Viện Điều dưỡng A Hải Phòng
43719 Lê Văn Miền 2/6/1951   Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Học Văn hóa tại trường Từ Hồ
43720 Lê Minh Miến 0/12/1952 27/6/1972 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K70 Nam Hà
43724 Dương Thị Minh 20/5/1947 15/6/1973 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh TP Hải Phòng
43735 Nguyễn Thanh Minh 15/7/1937 0/5/1975 Thôn Nhĩ Trung, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100 thị xã Phú Thọ
43744 Phạm Công Minh 1939   Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43745 Phạm Quang Minh 1940   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43747 Trần Văn Minh 0/1/1939 0/9/1973 Thôn Lễ Môn, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Công ty Đại tu Đường bộ 101 Cục Quản lý Đường bộ
43755 Lê Thị Mói 5/4/1939   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K55 thị xã Bắc Ninh tỉnh Hà Bắc
43783 Bùi Sỹ Nam 25/6/1933 20/3/1974 Thôn Cát Sơn, xã Vĩnh Liêm, huyện Vĩnh Linh (Gio Linh), tỉnh Quảng Trị Công ty Gang thép Thái Nguyên, Bắc Thái
43784 Lê Đăng Nam 20/8/1943 26/11/1973 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trạm Thú y Vinh, Nghệ An
43787 Lê Văn Nam 5/2/1950 15/6/1972 Thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hoá Thương binh 2 Hải Phòng
43789 Nguyễn Nam 10/10/1948 25/4/1972 Thôn Thuỷ Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn TW
43792 Trần Thị Nam 1945 26/8/1974 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
43793 Trần Văn Nam 0/11/1917 20/4/1975 Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio linh, tỉnh Quảng Trị K100 Phú Thọ, Vĩnh Phú
43798 Hoàng Văn Nạy 0/2/1937 0/2/1975 Xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị B trở vào
43807 Nguyễn Ngọc Nậy 0/12/1939 29/3/1964 Thôn An Gia; xã Linh An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Quốc doanh Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình
43808 Nguyễn Văn Nậy 0/5/1932 0/12/1975 Thôn Tân Lịch, xã Gio Lễ, huỵên Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K55, Bắc Ninh
43814 Hồ Văn Niên 1/3/1930 13/7/1972 Thôn Long Hà, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thuỷ sản
43823 Lê Đình Ninh 30/12/1935 1/10/1972 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường SP cấp 2A Thái Bình
43831 Lê Văn Nông 1945 30/8/1974 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K10
43840 Mai Văn Nuôi 12/7/1947 0/4/1974 Thôn Thủy Khê, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa - Thương binh Hải Phòng
43855 Trương Thị Nga 10/6/1949   Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43857 Nguyễn Hữu Ngà 0/3/1956   Thôn Kỳ Trúc, xã Do Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43859 Phan Ngạch 18/1/1922 3/11/1965 Thôn Kỷ Lâm, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Quốc doanh Đồng Giao tỉnh Ninh Bình
43875 Dương Văn Nghi 25/2/1935 15/5/1973 Thôn Hà Thượng, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Lương thực huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
43876 Trần Đình Nghi 1930   Thôn Hà Trung, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43881 Trần Đình Nghị 1930 14/2/1962 Xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Công khu đường Hải Phòng thuộc Tổng Cục Đường sắt
43897 Hồ Minh Nghiệp 5/5/1942 6/4/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
43915 Hồ Thị Ngỡi 10/10/1951 22/4/1971 Thôn Thuỷ Bạn, xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Cán bộ hoạt động cơ sở
43923 Nguyễn Văn Ngữ 10/9/1924 0/3/1974 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh T27 tỉnh Hà Tây
43926 Ngô Văn Ngự 28/9/1931 6/7/1972 Xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường ĐH Lâm nghiệp
43929 Lê Thị Thanh Nhàn 22/10/1943 20/1/1975 Thôn Hà Lợi Trung, xã Gio Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị K15 thị xã Hà Đông
43948 Trương Thị Nhỏ 0/12/1946   Thôn Mai Xá, xã Do Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Cán bộ binh vận xã Gio Hà (ra Bắc chữa bệnh)
43952 Nguyễn Hoài Nhơn 15/5/1952 4/2/1975 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đội Biệt động huyện Gio Linh
43953 Nguyễn Văn Nhơn 15/5/1952   Thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
43958 Nguyễn Khắc Như 15/5/1931 25/6/1965 Xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh
43978 Trần Đình Phác 26/1/1942 25/9/1965 Thôn Nhĩ Hạ, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
43981 Hồ Phát 30/4/1937 5/4/1974 Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Nam Hà
43984 Nguyễn Tài Phẩm 1/2/1926   Thôn Lâm Xuân, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Chi nhánh Nghiệp vụ Ngân hàng thị xã Đồng Hới
43989 Trần Đình Phê 10/10/1948 20/7/1971 Thôn Cát Sơn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh II, Hải Phòng
43997 Nguyễn Thanh Phong 12/4/1935 5/2/1965 Thôn Nhĩ Hạ, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Lớp báo chí Việt Nam Thông tấn xã
44031 Nguyễn Đặng Phúc 21/8/1943 7/3/1974 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cty Hải sản cấp I thuộc Tổng Cty Thực phẩm Công nghệ thuộc Bộ Nội thương
44039 Nguyễn Văn Phùng 15/2/1932 1974 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trại Dạy nghề Mộc thương binh thuộc Sở Thương binh xã hội thành phố Hải Phòng
44048 Trần Đình Phụng 10/11/1936 9/10/1961 Thôn Dĩ hạ, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Thủy lợi Điện lực và Kiến trúc Vĩnh Linh
44052 Phạm Quang Phước 1947   Xã Cẩm Giàng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44065 Bùi Thị Phượng 28/8/1949 18/1/1975 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị K15
44068 Trần Thị Phượng 30/3/1954 30/10/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trường Cấp I huyện Vĩnh Nam tỉnh Vĩnh Phú
44079 Hoàng Xuân Quang 26/9/1935   Thôn Bách Lộc, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cơ khí và Nghiệp vụ Ủy ban Nông nghiệp TW
44083 Nguyễn Hồng Quang 12/12/1933 15/5/1975 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tổ cơ điện Phân xưởng cơ điện Nhà máy gỗ Vinh Nghệ An
44085 Nguyễn Thanh Quang 5/11/1934 1/4/1964 Thôn Nhị Hạ, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Rạng Đông tỉnh Nam Định
44090 Phạm Xuân Quang 7/3/1930 17/5/1967 Xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
44093 Tạ Hữu Quang 3/10/1948 13/12/1972 Làng Mai Xá,xã Linh Quang, Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Y sí tỉnh Thái Bình
44095 Trần Xuân Quang 10/10/1926 25/7/1973 Xã Linh Quang, huyện Do Linh , tỉnh Quảng Trị Nông trường quốc doanh Ủy ban Nông nghiệp Trung ương
44096 Võ Quang 1928   Thôn Lâm Xuân, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44107 Lê Văn Quế 11/12/1912 21/3/1972 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44115 Trương Hữu Quế 3/10/1933   Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44116 Võ Văn Quế 15/3/1923 21/12/1974 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Lý luận Nghiệp vụ Cán bộ Quản lý thuộc Bộ Giáo dục
44117 Trần Văn Qui 1/5/1925   Thôn Nhĩ Trung, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Bệnh viện tỉnh Thanh Hoá
44119 Bùi Minh Quốc 1/5/1946 20/7/1971 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Thái Bình
44128 Nguyễn Thị Kim Quy 6/5/1952   Xã Trung Giang Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Vĩnh Phú
44133 Nguyễn Văn Quý 12/9/1944 15/6/1972 Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trạm đơn tiếp thương binh số 2 Hải Phòng
44138 Nguyễn Thị Quyền 3/2/1946 2/4/1974 Thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hoá Thương binh Hà Nội
44141 Trương Khắc Quyền 3/10/1938 20/4/1973 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Công ty Xăng dầu khu vực tỉnh Vĩnh Phú
44142 Phan Văn Quyến 16/8/1932 2/9/1973 Thôn Hải Chử, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc
44143 Thiềm Công Quyến 24/4/1939 4/2/1966 Thôn Hà Thượng, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Nông nghiệp tỉnh Thái Bình
44152 Nguyễn Quýnh 1937 0/8/1972 Thôn Tân Lịch, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị HTX Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
44170 Võ Thị Rớt 15/3/1933 31/12/1974 Thôn Lâm Xuân, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15 Hà Nội
44173 Phan Thị Ruộng 1941 15/6/1972 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hóa Thương binh An Dương, thành phố Hà Nội
44194 Trần Xuân Sành 7/7/1948 8/6/1974 Thôn An Trung, xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Bưu điện Vĩnh Linh
44195 Tương Khắc Sành 1950   Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44204 Nguyễn Sáu 10/1/1917 29/4/1972 Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
44210 Hoàng Ngọc Sâm 10/9/1944 29/11/1968 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Đại học Tài chính - Kế toán tỉnh Vĩnh Phú
44215 Hồ Thị Sen 16/6/1946 12/5/1972 Thôn Diêm Hà Trung, xã Gia Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
44224 Hoàng Thị Sinh 10/8/1952 1/1/1975 Thôn Bạch Lộc, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100
44229 Nguyễn Đình Sinh 10/10/1939   Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44230 Nguyễn Văn Sinh 7/9/1933 19/4/1965 Thôn Vân An, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Quang, tỉnh Quảng Trị Lái xe ở Cảng Hải Phòng
44231 Nguyễn Văn Sinh 23/9/1939   Thôn Xuân My, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp 2 Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
44232 Trần Văn Sinh 3/9/1948 10/2/1969 Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh thành phố Hải Phòng
44253 Nguyễn Đăng Sơn 15/6/1944   Thôn Nhĩ Trung, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá, tỉnh Hà Tây
44262 Trịnh Minh Sơn 1/1/1950 13/6/1972 Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh II tỉnh Hải Phòng
44272 Bùi Thị Suyên 15/8/1944 20/5/1972 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
44280 Nguyễn Văn Sức 1916 2/4/1975 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15 - Hà Đông
44290 Tạ Liêm Sỹ 2/11/1946 12/6/1973 Thôn Hà Thượng, xã Do Lễ, huyện Do Cam, tỉnh Quảng Trị Ty Thông tin tỉnh Hà Bắc
44292 Trương Huỳnh Sỹ 18/12/1944 10/4/1974 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44293 Dương Thị Tá 0/5/1930 14/11/1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Học văn hoá ở K20
44295 Bùi Thị Tài 0/10/1944 0/4/1974 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Văn hoá Thương binh Gia Viễn - Ninh Bình
44297 Lê Tài 1920 18/4/1975 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cán bộ B ra, về nhận công tác tại Cục Đón tiếp Cán bộ B
44299 Nguyễn Văn Tài 3/9/1947 1974 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Văn hoá Thương binh Cấp III Nam Hà
44301 Trương Khắc Tài 20/11/1940 22/11/1968 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44304 Lê Văn Tải 0/10/1946 20/7/1971 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Nam Hà
44321 Trần Hữu Tánh 20/6/1930 0/11/1974 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cán bộ B ra ở K55
44328 Hoàng Thị Tảo 6/6/1943 30/8/1973 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44331 Nguyễn Minh Tảo 2/2/1937 17/5/1975 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc 4 - TP. Hà Nội
44333 Phạm Chí Tạo 12/11/1933 2/11/1961 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Thương nghiệp Vĩnh Linh
44339 Hoàng Văn Tặng 15/1/1939 24/9/1965 Thôn Tân Lộc, xã Linh Quang, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
44357 Nguyễn Thị Thanh Tâm     Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Bệnh viện E - Hà Nội
44360 Trần Bá Tâm 2/8/1935 0/3/1974 Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh T27 Hà Tây
44369 Nguyễn Duy Tân 27/8/1935   Xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Toà báo Tiền phong
44382 Nguyễn Công Tề 10/1/1940 1/1/1974 Xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ngân hàng Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
44394 Hoàng Văn Tiển 5/11/1934 14/5/1972 Thôn Nhỉ Hạ, xã Linh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông lao động TW
44400 Ngô Minh Tiến 10/10/1932   Thôn Nhĩ Thượng, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Y tế Vĩnh Phú
44418 Trần Tiêu 5/7/1925 12/10/1974 Thôn Lan Đình, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Tổ chức Kiểm tra TW - Hà Nội
44419 Hoàng Văn Tiểu 15/11/1934   Thôn Nhĩ Hạ, xã Linh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
44422 Nguyễn Viết Tiếu 19/3/1940 24/9/1974 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cấp 3A huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Hà
44431 Trương Đức Tính 0/10/1955 0/3/1974 Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trại Thương binh Chí Linh, tỉnh Hải Dương
44445 Trần Văn Toại 1934 27/7/1971 Thôn Nam Tây, xã Linh An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Tài chính Ngân hàng TW
44446 Trần Ngọc Toan 6/6/1930 6/10/1972 Thôn An Trung, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường C/2 xã Yên Ninh, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá
44456 Phạm Minh Toàn 7/1/1934 21/8/1968 Xã Linh Hoà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị XN Nuôi ong, tỉnh Hải Hưng
44459 Trần Toàn 12/12/1940 1/8/1973 Thôn An Nha, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Cờ Đỏ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
44463 Trần Thanh Toàn 25/2/1949   Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
44472 Mai Đức Tôn 22/12/1928 9/7/1964 Thôn Lạc Tân, xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường 3/2 tỉnh Nghệ An
44501 Nguyễn Văn Tụng 10/10/1927   Xã Linh Châu (Trung Sơn), huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị B ra Bắc chữa bệnh
44513 Trương Quang Tuyến 01/01/1938   Xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
44527 Nguyễn Khắc Từ 20/4/1946 1972 Xã Do Mỹ, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Sở TBXH tỉh Hải Phòng
44528 Lê Văn Tứ 1922   Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ban Chỉ đạo miền núi khu Vĩnh Linh - Quảng Trị
44531 Hoàng Thị Tự 5/12/1947 15/6/1972 Thôn Bách Lộc, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hóa Thương binh, Tp Hà Nội
44539 Nguyễn Đức Tương 16/7/1933   Thôn Hà Thương, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Việt Trung, Quảng Bình
44540 Trương Công Tương 1929 21/6/1965 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tập thể Xí nghiệp ôtô hành khách Hải Phòng
44551 Trần Tửu 22/9/1945 21/3/1973 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh
44558 Nguyễn Tỵ 28/12/1918   Xã Vĩnh Liêm, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
44577 Nguyễn Hồng Thái 1/11/1950 20/7/1971 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hải Hưng
44582 Trương Khắc Thái 3/8/1936 3/9/1973 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Vụ I - Bộ Y tế, Hà Nội
44588 Hoàng Thị Thảng 2/9/1948   Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Vĩnh Phú
44594 Dương Thanh 24/4/1926 5/1/1965 Thôn An Mỹ, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cục thực phẩm - Bộ Nội thương
44603 Phan Đình Thanh 10/8/1938 18/5/1971 Xã Gio Hải, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Bắc
44619 Nguyễn Đức Thành 1934   Xã Mai Xá, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Sông Lô - Tuyên Quang
44628 Trương Khắc Thành 4/6/1945 29/4/1975 Xã Mai Xá, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Cty Xăng dầu khu vực Nam Hà
44635 Phan Văn Thạnh 20/4/1946 12/8/1974 xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K10 Gia Lâm Tp Hà Nội
44646 Nguyễn Dư Thảo 12/12/1929   Thôn Tân Hà, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cty Thực phẩm tỉnh Thái Bình
44647 Nguyễn Hữu Thảo 19/8/1937 20/6/1973 Thôn Lan Đinh, xã Linh Châu, huyện Gio Lonh , tỉnh Quảng Trị Ty Lương thực tỉnh Vĩnh Linh
44651 Võ Văn Thảo 26/2/1945 28/3/1974 Thôn Xuân Lâm, xã Gio Hà, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh T27 - Ty Thương binh xã hội tỉnh Hà Tây
44653 Trương Công Thay 12/3/1932 16/6/1967 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Quyết Thắng tỉnh Vĩnh Linh
44661 Hoàng Đức Thắng 0/10/1954 24/3/1974 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trại An dưỡng Thương binh tỉnh Hải Hưng
44663 Lê Tất Thắng 10/8/1941 10/2/1973 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4
44667 Lê Văn Thắng 15/1/1919 30/12/1964 Thôn Vinh Quang Thượng, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nghiệp vụ Xuân Mai tỉnh Hà Đông - Bộ Nông trường
44671 Ngô Xuân Thắng 25/5/1955 29/3/1974 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường T27 - Hà Tây
44675 Nguyễn Viết Thắng 1/1/1942 16/7/1964 Thôn Hà Thượng, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Cờ đỏ Nghệ An
44680 Nguyễn Ngọc Thâm 10/1916   Thôn Phú Ân, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trạm 54 - Ban Tổ chức TW
44683 Nguyễn Xuân Thậm 15/9/1944   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44687 Nguyễn Thị Thân 1950 29/3/1974 Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Văn hóa Thương binh 1 tỉnh Vĩnh Phú
44694 Nguyễn Văn Thẻo 20/12/1948 1974 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44695 Phạm Đình Thẻo 1/5/1935 4/4/1974 Thôn Hà Lợi Tây, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hóa Thương binh, tỉnh Hà Tây
44697 Trần Xuân Thê 19/5/1932 13/5/1974 Xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Lương thực tỉnh Lào Cai
44701 Nguyễn Trọng Thể 15/10/1939 20/9/1973 Thôn Cương Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường cấp 3 Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
44712 Trương Khắc Thi 10/10/1951 20/5/1971 Xã Mai Xá Chánh, xã Gio Hà, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trương Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Bắc
44713 Lê Thỉ 1/5/1943   Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương - Thái Bình
44719 Nguyễn Thị Thí 1938 16/5/1972 Thôn An Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
44724 Nguyễn Văn Thị 7/11/1939 16/7/1964 Thôn Phương Phú, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Cờ đỏ, tỉnh Nghệ An
44728 Lý Quang Thiêm 15/7/1938 25/9/1964 Thôn Kỳ Lâm, xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
44740 Nguyễn Đăng Thiện 2/4/1950 15/6/1972 Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc văn hóa Thương binh tỉnh Hà Tây
44742 Nguyễn Văn Thiện 14/11/1937 17/3/1961 Thôn Lan Đình, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Hợp tác Trần Phú, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh
44746 Trần Lương Thiện 25/9/1934 30/8/1973 Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100 Phú Thọ
44747 Trương Văn Thiện 2/8/1947 15/6/1972 Thôn Lâm Xuân, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh II Hải Phòng
44750 Bùi Thiết 10/3/1937   Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44757 Nguyễn Văn Thiết 8/11/1943 15/6/1972 Thôn Nhĩ Trung, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Văn hóa Thương binh II Hải Phòng
44760 Nguyễn Văn Thiểu 15/2/1940 15/5/1972 Thôn Nhĩ Trung, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
44766 Trần Văn Thiệu 11/11/1934 29/3/1964 Thôn Hà Trung, xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Lương thực tỉnh Quảng Bình
44773 Nguyễn Văn Thính 2/4/1946 4/10/1971 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Trung học Bưu điện I Nam Hà
44776 Nguyễn Thịnh 1/1/1926 16/3/1975 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Cờ đỏ tỉnh Nghệ An
44781 Hồ Viết Thỉu 01/5/1947   Thôn Diêu Hà Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44782 Nguyễn Thị Thỉu 20/11/1950 1974 Đội 2, HTX Nam Hồ, xã Vĩnh Nam, *** Trường Cấp I Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
44783 Phan Thị Thỉu 15/6/1945 12/5/1972 Thôn Mỹ Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K85
44787 Nguyễn Hữu Thọ 0/1/1927 21/10/1972 Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Y tế, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
44789 Nguyễn Xuân Thọ 20/11/1930   Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44791 Trần Thị Thọ 10/5/1949 1/1/1974 Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K10
44792 Vũ Thị Thọ 1960   Thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20 Vĩnh Phú
44796 Nguyễn Văn Thỏn 10/10/1954 9/4/1974 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Nam Hà
44805 Lê Mậu Thông 15/7/1945 22/3/1973 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cục điều tra Quy hoạch - Tổng cục Lâm nghiệp
44809 Nguyễn Đức Thông 0/7/1925 12/1/1974 Thôn Hà Thượng, xã Do Lễ, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Y sỹ tỉnh Nghệ An
44810 Nguyễn Xuân Thông 27/11/1941 21/3/1973 Thôn Xuân Mỵ, xã Vinh Liêm, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Lâm trường Phúng Luông - Nghĩa Lộ
44821 Phan Văn Thơ 0/1/1927   Xã Vạn Thiện, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Công ty Vải sợi Dệt kim cấp I Hà Đông
44822 Nguyễn Văn Thơi 12/12/1932   Thôn Nhĩ Trung, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44837 Trương Thụ 15/01/1935   Thôn Nam Tây, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44844 Lê Văn Thuận 2/2/1949 20/5/1971 Thôn Cẩm Phổ, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh - Hà Bắc
44849 Nguyễn Văn Thuận 11/11/1922   Xã Tân An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
44854 Vũ Thị Minh Thuận 5/6/1952 3/3/1975 Thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15
44868 Nguyễn Xuân Thuỷ 18/5/1930   Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44873 Lê Thị Thuý 13/2/1951 25/2/1972 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc
44887 Nguyễn Thị Thuyết 10/2/1940 16/8/1974 Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
44890 Trần Văn Thuyết 10/1/1929 22/6/1965 Xã Linh An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Công ty ăn uống Hà Nội
44906 Hoàng Bá Thược 15/6/1928 22/8/1964 Thôn Tân Lộc, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Nông nghiệp huyện Gia Lâm - Sở Nông nghiệp TP Hà Nội
44918 Nguyễn Thị Thương 15/11/1948 12/5/1972 Xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Phổ thông Lao động TW
44919 Trần Văn Thương 10/10/1936 21/7/1971 Thôn Diễn Hà Trung, xã Do Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Đoàn 584 Quân khu Hữu Ngạn
44927 Nguyễn Văn Thưởng 5/5/1930 3/11/1964 Thôn An Nha, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Công đoàn Trung ương, Hà Nội
44938 Mai Văn Tràm 1930   Thôn An Mỹ, xã Linh Hoa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
44957 Phan Thanh Trí 12/2/1949 15/6/1972 Thôn Là Lợi Trung, xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh T27 Hà Tây
44967 Hoàng Trọng Triêm 15/9/1928 10/5/1972 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Bệnh viện Hiệp Hoà tỉnh Hà Bắc
44988 Bùi Đình Trọng 22/2/1928   Xã Mai Xá Thị, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà máy Cao su Sao Vàng Hà Nội
44997 Trần Bình Trọng 16/8/1941 20/5/1971 Thôn Diêm, Hà, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh Hà Bắc
44998 Trần Thị Trọng 15/1/1939 1/8/1974 Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15 học văn hóa
44999 Trương Công Trọng 10/10/1935 6/4/1973 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xưởng Vải nhựa - Công ty Gia công thu mua hàng công nghệ phẩm Hà Nội
45000 Lê Bá Trợ 10/12/1936 0/7/1975 Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Phòng Đảng ủy khu phố Đống Đa, thành phố Hà Nội
45001 Mai Văn Trợ 20/2/1933 20/4/1965 Thôn Hà Lộc, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Xí nghiệp Dược phẩm số II - Hà Nội
45002 Nguyễn Đức Trợ 1/2/1941 20/5/1971 Thôn Hà Thượng, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trạm I Thương binh Hà Bắc
45003 Nguyễn Quang Trợ 18/8/1941 1973 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Cấp II xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
45004 Trần Văn Trợ 1/9/1935 22/7/1974 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nông trường Quốc doanh Sông Con tỉnh Nghệ An thuộc Ủy ban Nông nghiệp Trung ương
45007 Nguyễn Thế Trụ 15/4/1933 20/6/1973 Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cửa hàng Lương thực miền núi thuộc Ty Lương thực Vĩnh Linh
45018 Ngô Quang Trung 1928   Thôn Lan Đình, xã Linh Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
45020 Nguyễn Quang Trung 1925 1964 Thôn Phương Phú, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Huyện Gio Linh, Quảng Trị
45024 Phan Đình Trung 1943 26/2/1974 Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100 thị xã Phú Thọ
45041 Lê Văn Trương 1945   Thôn Xõ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
45047 Trương Hữu Trường 19/6/1946 20/5/1971 Thôn Mai Xá Chánh, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá tập trung (Ô Chợ Dừa - HN) - Bộ Văn hoá
45048 Trương Khắc Trường 25/12/1950 1974 Thôn Mai Xá, xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hóa - Thương binh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng
45054 Hoàng Đình Út 10/4/1940 20/7/1971 Thôn Kỳ Trúc, xã Gio Hà, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Nam Hà
45056 Nguyễn Quốc Uy 2/2/1939 15/8/1973 Thôn Hà Thượng, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Sư phạm 10+3 thành phố Hải Dương
45075 Lê Thị Văn 1/5/1944 0/8/1974 Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20
45076 Ngô Quang Văn 0/2/1927 1963 Thôn Bồng Sơn, xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15
45077 Trương Quang Văn 10/2/1931 6/1/1965 Thôn Mai Xá, xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ty Y tế tỉnh Ninh Bình
45084 Nguyễn Vấn 25/12/1923 22/7/1972 Thôn Nhĩ Thượng, xã Linh Hoà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Cty Nông cụ Kim khí cấp I, Hà Nội
45104 Phạm Hồng Viện 10/11/1955 0/3/1974 Thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trại Thương binh Chí Linh, Hải Dương
45107 Nguyễn Quang Việt 15/11/1940   Xã Linh Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  
45110 Bùi Quang Vinh 1933 4/10/1970 Xã Linh Quang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Đảng uỷ Bện viện E
45118 Nguyễn Quang Vinh 9/1915   Thôn Phú Ân, xã Linh An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị Huyện uỷ Gio Linh, Quảng Trị
45121 Nguyễn Thành Vinh 20/2/1941 16/10/1973 Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Công trường Diễn Yên - Cty XD Thuỷ lợi 4 - Bộ Thuỷ lợi
45123 Phạm Hữu Vinh 15/9/1945 15/6/1972 Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hà Tây
45124 Phạm Quang Vinh 10/1954 12/4/1974 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Nam Hà
45126 Phan Thị Vinh 1944   Thông Hà Lợi Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K100 tỉnh Vĩnh phú
45127 Phan Xuân Vinh 1924   Thôn Hà Lợi Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Nguyễn Ái Quốc Phân hiệu 4
45130 Trương Quang Vinh 15/7/1949 20/5/1971 Thôn Thuỷ Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Văn hoá Thương binh huyện Khoái Châu tỉnh Hải Hưng
45139 Trần Xuân Vịnh 26/6/1934 30/8/1965 Xã Linh Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà máy Len thành phố Hải Phòng
45141 Hoàng Thị Vốn 12/2/1948 16/6/1972 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường BTVH Thương binh khu An Dưỡng, TP Hà Nội
45154 Tạ Hùng Vỹ 6/8/1950   Thôn Mai Xá, xã Do Hà, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị  
45162 Hoàng Đình Xấm 30/5/1950 5/4/1974 Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Thái Bình
45171 Nguyễn Văn Xinh 12/12/1940 20/5/1971 Thôn Hà Thượng, xã Gio Lễ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh T27 Hà Tây
45178 Trần Thị Xoan 15/5/1947 14/11/1974 Thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20 Vĩnh Phú
45191 Nguyễn Thanh Xuân     Xã Linh Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K15
45192 Nguyễn Thanh Xuân 1924   Thôn An Hướng, xã Linh An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tỉnh Uỷ Quảng Trị
45195 Nguyễn Thị Xuân 15/5/1940 1/8/1974 Xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị K20 Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú
45197 Phan Thị Xuân 8/1/1943 25/1/1969 Làng Nhĩ Hạ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 
 
 

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị